MKJ Radiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: Skrócenie procesu diagnostycznego chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i urządzeń medycznych, służących przyspieszaniu wykrywania chorób i rozpoczynania terapii, co w istotny sposób wzmocni konkurencyjność MKJ Radiologia Sp. z o.o. Sp.k. oraz poszerzy rynek zbytu i znacząco poprawi jakość usług"

Celem projektu jest znacząca poprawa jakości usług i poszerzenie rynku zbytu poprzez zakup urządzeń służącch przyśpieszaniu wykrywania chorób i rozpoczęcia trapi, co w istotny sposób wzmocni konkurencyjność firmy.

Planowane efekty: Poszerzenie rynku zbytu i poprawa jakości świadczonych usług.

Wartość projektu: 1 888 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich.: 1 019 520,00 zł

MKJ Radiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: "Zmiana sposobu świadczenia usług w dziedzinie radiologii i poprawa efektywności firmy MKJ Radiologia Sp. z o.o. Sp. k. w Gdańsku poprzez zakup innowacyjnych środków trwałych, umożliwiających wykorzystanie technologii cyfrowych, co istotnie wpłynie na poszerzenie rynku zbytu i poprawę jakości usług".

Celem projektu jest zmiana sposobu świadczenia usług i poprawa efektywności firmy MKJ Radiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. poprzez ucyfrowienie RTG (teleradiologia), wprowadzenie nowej innowacyjnej usługi w skali kraju i poszerzenie palety usług poprzez zakup wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego. Podjęte działania pozwolą na wzrost jakości świadczonych usług, co przekłada się na wzrost zadowolenia Klientów.

Planowane efekty: Poszerzenie rynku zbytu i poprawa jakości świadczonych usług.

Wartość projektu:  779 064,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich.: 349 866,00 zł

MKJ Teleradiologia Wszelkie prawa zastrzeżone