MKJ Radiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zarejestrowana jest w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Pomorskiego.
MKJ Radiologia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa działa na podstawie Ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku.

Celem Zakładu Leczniczego MKJ Teleradiologia jest prowadzenie działalności leczniczej, udzielanie świadczeń zdrowotnych na odległość tzn. za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.
Zadaniem MKJ Teleradiologia jest opisywanie badań z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej na odległość.
Podmiot leczniczy świadczy specjalistyczne usługi zdrowotne na rzecz innych podmiotów leczniczych zgodnie z zawartymi umowami. Usługi te polegają na wykonywaniu opisów badań RTG, TK, MRI oraz mammografii. Opisy wykonywane są wyłącznie zdalnie dla podmiotów leczniczych w oparciu o zawarte z nimi umowy.
Nie wykonujemy opisów badań komercyjnych tzn. dla pacjentów indywidualnych.

Dokumentacja medyczna udostępniania jest wyłącznie przez podmiot leczniczy wykonujący badanie. Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej określa dany podmiot leczniczy.

Karta Praw Pacjenta - wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie Rzecznika Praw Pacjenta https://www.gov.pl/web/rpp/rzecznik-praw-pacjenta
MKJ Teleradiologia Wszelkie prawa zastrzeżone